SELECT  id,id_utworu, rodzaj, nazwa, id_rodzica, sciezka, id_uzytkownika,podpis,tresc,data,data_ostatniego_komentarza,powiadom,ilosc_odpowiedzi,id_pierwszego_poziomu,kolejnosc FROM imiona_eu_komentarze WHERE id='13657'

blad zapytania :